Projekti u tijeku

1.

Naziv projekta: Ojačajmo Civilno Društvo

Korisnik: Centar za inkluzive radne akivnosti

Partner: Centar za obrazovanje odraslih Validus

Ukupna vrijednosti  projekta je 323.254,58 kn. Bespovratna sredstva osigurana su sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda (274.766,39 HRK) i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (48.488,18 HRK), a u sklopu poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt traje od 27.07.2022. do 26.07.2023. a započeo je sklapanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj ugovora: UP.04.2.1.11.0401, s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske  i Nacionalnom Zakladom za razvoj civilnoga društva, kao posredničkim tijelima.

 

Kratki opis projekta:

Projektom se jačaju kapaciteti zaposlenika OCD-a u 7 županija za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala osoba s intelektualnim teškoćama, kroz stjecanje znanja i vještina zaposlenika za uvođenje inovativnih usluga i programa. U Gradu Zagrebu, mapiranjem potreba osoba s intelektualnim teškoćama u kriznim situacijama i dostupnih usluga te objavom dobivenih rezultatima jačaju se kapaciteti zaposlenika OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s intelekutalnim teškoćama u budućim kriznim situacijama. CIRA izobrazbom svojih zaposlenika u području prikupljanja sredstava i financijskom upravljanju, kao i izradom digitalnog alata za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u procesu uključivanja na tržište rada, jača svoje kapacitete za rad s krajnim korisnicima OIT.

 

Ciljane skupine:

Ciljana skupina ovog projektnog prijedloga su radnici/e organizacija civilnog društva čiji su korisnici ili članovi osobe s intelektualnim teškoćama, a s obzirom da su projektne aktivnosti usmjerene na 7 županija, od kojih je 5 županija izvan glavnih urbanih centara, ovim se projektnim prijedlogom doprinosi razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i osiguravanju ujednačenog regionalnog društvenog rasta i razvoja Republike Hrvatske, a s posebnim naglaskom na doprinos rješavanju ustanovljenog problema visokog udjela socijalno isključenih osobe s intelektualnim teškoćama.

Krajnji korisnici projekta su osobe s intelektualnim teškoćama, kao skupina koja će zbog ojačanih kapaciteta zaposlenika organizacija civilnog društva dobiti priliku za socijalnu uključenost čime će se povećati kvalitete njihovih života, a isto tako i članova njihovih obitelji, roditelja/skrbnika.

Ciljevi projekta su:

  1. Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva s područja 7 županija (Grad Zagreb, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska, Bordskoposavska, Osječko-baranjska, Šibensko-kninska) za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala osoba s intelektualnim teškoćama
  2. Ojačati kapacitete organizacija civilnog društva s područja Grada Zagreba za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe osoba s intelektualnim teškoćama u kriznim situacijama kroz mapiranje potreba osoba s intelektualnim teškoćama i usluga lokalne zajednice
  3. Ojačati kapacitet Centra za inkluzivne raden aktivnosti za učinkovitije financijsko upravljanje i prikupljanje sredstava te za rad s krajnim korisnicima kroz izradu digitalnog interaktivnog priručnika za podršku osobama s intelektualnim teškoćama

 

Postizanju ciljeva doprinosti se sljedećim aktivnostima:

Aktivnost 1: izobrazba  radnika Centra za inkluzivne rade aktivnosti u području financijskog upravljanja i u području prikupljanja sredstava

Aktivnosti 2: Edukacija zaposlenika organizacija civilnog društva za neposredan rad u području socijalnog uključivanja i jačanja radnih potencijala osoba s intelektualnim teškoćama

Aktivnost 3: Mapiranje potreba osoba s intelektualnim teškoćama kao članova lokalne zajednice i usluga koje im se pružaju na području Grada Zagreba u kriznim situacijama

Aktivnost 4: Izrada digitalnog interaktivnog priručnika za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u procesu uključivanja na tržište rada

 

Očekivani rezutati:

-          1 radnik Centra za inkluzivne radne aktivnosti završio program formalnog obrazovanja u području financijskog upravljanja te će stečenim znanjima i vještinama doprinijeti učinkovitijem financijskom upravljanju

-          2 radnika Centra za inkluzivne radne aktivnosti završila program izbobrazbe u području prikupljanja sredstava i te će stečenim znanjima i vještinama doprinijeti financijskoj održivosti CIRA-e

-          20 zaposlenika organizacija civilnog društva  osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Vještine komunikacije u radu s OIT“

-          20 zaposlenika organizacija civilnog društva   osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Planiranje i podrška OIT u kriznim situacijama“

-          20 zaposlenika organizacija civilnog društva   osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Radne aktivnosti uz podršku za OIT“

-          20 zaposlenika organizacija civilnog društva   osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Inkluzivno volontiranje uz podršku za OIT“

-          20 zaposlenika organizacija civilnog društva  osnaženo, steklo nova znanja i vještine u edukaciji „Osobno usmjerena podrška radnog asistenta“

-          pripremljeni i oblikovani  anketni upitnici za mapiranje potreba u lakorazumljivom formatu te anketirano 200 osoba s intelektualnim teškoćama s područja Grada Zagreba

-          metodom pretraživanja, osobnim, telefonskim i e mail kontaktom mapirane lokalne usluge u kriznim situacijama

-          analizirani, objedinjeni i javno objavljeni rezultati

-          izrađen i objavljen 1 digitalni interaktivni priručnik za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u lakorazumjivo obliku

 

Kontakt osoba za više informacija:

Marta Jalšovec, mag.polit.soc., voditeljca projekta

Centar za inkluzivne radne aktivnosti

Bleiweisova 15, Zagreb

Tel: 01 561 99 11

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Za više informacija o EU fondovima:

www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za inkluzivne radne aktivnosti. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost Centra za inkluzivne radne aktivnosti i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

2.

 „INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KOJE DJELUJU NA LOKALNOJ RAZINI“

Donator: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2023.

Iznos: 201.000,00 kn godišnje; ukupno 603.000,00 kn

 

3.

„RADNE AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU“

Donator: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Razdoblje: 01.06.2020. - 31.05.2023.

Iznos: 170.000,00 kn godišnje; ukupno: 510.000,00 kn;

 

 

 

Želite li postati naš partner?
Provjerite pogodnosti
 

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem ovog obrazca:

Karta

Naši podatci

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA)
Sjedište: Bleiweisova 15, Zagreb

Tel. 01/561-99-11, Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 08:00 h – 16:00 h

www.cira.hr e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 76699990208 IBAN HR5223600001101895378 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 

  • Slavenka Martinović, prof. Predsjednica
  • Josipa Nikolić, Voditeljica programa i projekata
  • Gordana Kovačević, dipl.oec. Voditeljica računovodstva