3) PROGRAM INKLUZIVNOG VOLONTIRANJA UZ PODRŠKU

Ciljevi programa

Inkluzivno volontiranje uređeno je Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13) u čl. 14. kao jedno od temeljnih načela volontiranja, kako bi se osigurali jednaki uvjeti volontiranja, s posebnim naglaskom na uključivanje pripadnika socijalno isključenih skupina stanovništva, a s ciljem njihova uključivanja u društvo i socijalnog osnaživanja. Istodobno je člankom 2. istog Zakona propisano da se: volontiranje prepoznaje i promiče kao aktivnost ili usluga od interesa za Republiku Hrvatsku koja dovodi do poboljšanja kvalitete života, izgradnje socijalnog kapitala, osobnog razvoja, do aktivnog uključivanja osoba u društvena zbivanja te do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva. Volontiranjem se doprinosi društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju.Volontiranjem se stječu iskustva i razvijaju kompetencije potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit.

Inkluzivno volontiranje ima brojne prednosti za zajednicu jer osobe sa intelektualnim teškoćama koje su uključene na volonterske aktivnosti postaju osnažene, stječu nova iskustva, znanja i vještine, usvajaju radne navike, razvijaju bolje socijalne kompetencije, proširuju mrežu svojih socijalnih odnosa, kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme, povećavaju ukupni osobni razvoj, povećavaju svoju zapošljivost te kvalitetnije provode svoje slobodno vrijeme i aktivno pomažu svojoj lokalnoj zajednici. Članovi njihovih obitelji, roditelji i skrbnici u pogledu navedenoga osjećaju brojne promjene u pogledu dobrobiti u životu OIT no i brojnim dobrobitima za svoje zajednice te se stoga i njihova kvaliteta života poboljšava. Organizatori volontiranja i njihove ciljane skupine također osjećaju sve one dobrobiti koje volonterstvo samo po sebi donosi, no u ovom slučaju i dodatne dobrobiti, od izgradnje socijalnog kapitala, aktivnog uključivanja različitih osoba u društvena zbivanja do razvoja humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva. Lokalna zajednica u konačnici doživljava pozitivne promjene u društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju.

Vrste volonterskih aktivnosti

Osobe na volonterske aktivnosti odlaze u pravilu jednom tjedno u trajanju od po dva sata, a podršku na volonterskim aktivnostima pruža im radni asistent. Aktivnosti obuhvaćaju uglavnom pomoćne poslove iz djelatnosti organizatora volontiranja kao što su: čišćenje i održavanje unutarnjih i vanjskih prostora, pomoćni poslovi brige o životinjama i biljkama, sudjelovanje u organizaciji i provedbi različitih manifestacija i druženja članova organizatora volontiranja, provođenje slobodnog vremena sa starijim i nemoćnim osobama, odlazak u nabavku, sudjelovanje u organizaciji i provedbi kreativnih radionica i sl.

Stručna podrška

S obzirom da je volontiranje dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje (ako Zakonom nije drukčije određeno), to je u ovom konkretnom slučaju uključivanja OIT u inkluzivno volontiranje nužna podrška u pogledu informiranja/edukacije, identificiranja interesa/vještina/kapaciteta/volonterskih aktivnosti/stupnja i modaliteta podrške/organizacije i komunikacije te povezivanja svih sudionika u procesu.

Iz dosadašnjeg rada i iskustava u provođenju različitih projekata/programa za OIT, CIRA je detektirala da OIT imaju i interes i sposobnosti za inkluzivno volontiranje, no da bi dobile priliku pronaći volontersku aktivnost, a nastavno i dugotrajno volontirati te time izbjeći socijalnu isključenost potrebno im je, ovisno o stupnju njihovih teškoća i sposobnostima, omogućiti organizacijsku potporu te individualiziranu, osobno usmjerenu podršku stručnog tima u tom procesu. Isto je potrebno pružiti i članovima njihovih obitelji i skrbnicima te organizatorima volontiranja.

Kako se prema iskustvima CIRA-e mreža organizatora volontiranja i novih zainteresiranih OIT za volontiranje se svakim danom sve više širi, potrebno je ovaj program predstaviti široj javnosti i što je više moguće ga proširiti i učiniti dostupnim i osobama s najtežim invaliditetom, a na dobrobit samih volontera, organizatora volontiranja i zajedniceU ovom trenutku surađujemo s 3 organizacije civilnog društva u kojima volontira 6 osoba.

Međusobni pravni odnosi uređeni su ugovorom o inkluzivnom volontiranju kojeg organizacija sklapa s volonterom, uz osnaživanje ugovora od strane skrbnika u slučaju da je osoba lišena poslovne sposobnosti.

Financiranje programa

Ovaj program se trenutno financira iz vlastitih sredstava i djelomično iz projekata.

 

Želite li postati naš partner?
Provjerite pogodnosti
 

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem ovog obrazca:

Karta

Naši podatci

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA)
Sjedište: Bleiweisova 15, Zagreb

Tel. 01/561-99-11, Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 08:00 h – 16:00 h

www.cira.hr e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 76699990208 IBAN HR5223600001101895378 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 

  • Slavenka Martinović, prof. Predsjednica
  • Josipa Nikolić, Voditeljica programa i projekata
  • Gordana Kovačević, dipl.oec. Voditeljica računovodstva