1) PROGRAM RADNIH AKTIVNOSTI UZ PODRŠKU NA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA

Ciljevi programa

Program radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada koji CIRA provodi na području grada Zagreba od svog osnutka 2004., a koji je uspostavljen u suradnji sa Udrugom za promicanje inkluzije koja ga je provodila i ranije, pilot je projekt ovih nevladinih i neprofitnih udruga koji je prepoznat kao program razvoja novih socijalnih usluga, i to specifično za osobe sa intelektualnim teškoćama na području Zagreba. Unatoč činjenici da ovaj program kao socijalna usluga još nije uvršten u zakonodavstvo Republike Hrvatske, prepoznat je kroz brojne do sada provedene projekte.

Ovaj program je važan preduvjet za deinstitucionalizaciju i inkluziju osoba s intelektualnim teškoćama u društvo, i to putem omogućavanja uključivanja u svijet rada. Osobno usmjereno i uz adekvatnu podršku, uključivanje u svijet rada i uspjeh u obavljanju radnih zadataka povećava samopouzdanje, dostojanstvo, razinu životnog zadovoljstva i financijsku neovisnost uključenih osoba.

Samim dugogodišnjem razvojem programa radnih aktivnosti uz podršku stvorena je impozantna mreža poslovnih subjekata- poslodavaca koji su do sada u svoje radne sredine uključili preko 150 osoba s intelektualnim teškoćama (OIT), te je trenutno uključeno 50-ak OIT kod 10-ak poslodavaca na 26 lokacija, od kojih neke osobe obavljaju radne aktivnosti kontinuirano i desetak godina kod istog poslodavca.

Vrste poslova

Radne aktivnosti obuhvaćaju uglavnom pomoćne poslove kao što su: rad u proizvodnim pogonima (pakiranje robe s trake, slaganje paleta, stavljanje robe na traku), rad u skladištima (manipuliranje robom, deklariranje, označavanje, sortiranje i pakiranje proizvoda, pakiranje kutija, slaganje paleta), pomoćni poslovi u trgovinama (popunjavanje polica robom iz skladišta, slaganje i poravnavanje artikala, čišćenje proizvoda i polica, zbrinjavanje ambalaže), čišćenje i održavanje trgovačkih, skladišnih i sportsko-rekreativnih prostora, uredskih i drugih poslovnih prostora te stambenih objekata, pomoćni poslovi u knjižnici (razvrstavanje i poravnavanje knjiga na policama, brisanje prašine), pomoćni uredski poslovi i dostava dokumenata (interna i vanjska dostava) i sl.).

 

Stručna podrška

Radne aktivnosti se obavljaju uz podršku radnih asistenata te stručnu podršku koordinatora radnih aktivnosti i ostalih stručnih osoba udruge, u svrhu zadovoljavanja radnih potreba pružanjem psihosocijalne rehabilitacije kroz radne aktivnosti u općim uvjetima (na tržištu rada), te stjecanja neophodnih znanja i vještina te socijalne integracije s ciljem osposobljavanja za samostalan rad i pronalaženje zaposlenja. Za svoj angažman u radnim aktivnostima korisniku se svakomjesečno isplaćuje socijalna potpora, koju udruga obračunava, iskazuje i prijavljuje u propisanom JOPPD obrascu nadležnoj poreznoj upravi i isplaćuje korisniku iz sredstava koje joj poslodavac doznači temeljem sporazuma o suradnji i ispostavljenog računa.

CIRA pruža stručnu podršku svim sudionicima u procesu:

 • osobama s intelektualnim teškoćama koje se uključuju u radnu sredinu,
 • zaposlenicima poslodavca koji su neposredni suradnici u radnom procesu te
 • managementu poslodavaca.

Naše aktivnosti se mogu podijeliti na slijedeće poslove:

  • u suradnji s poslodavcima vršimo procjenu uvjeta i poslova radnog mjesta
  • vršimo procjenu osoba s intelektualnim teškoćama (korisnika) koje su kandidati za uključivanje u radnu sredinu
  • odabranog kandidata treniramo za radne zadatke
  • CIRA-in radni asistent osobi pruža podršku na samom mjestu obavljanja poslova pri: uhodavanju u konkretan posao, integraciji u postojeći tim poslodavca i stvaranju mreže socijalnih odnosa.

Stupanj podrške vremenom se smanjuje kako se novouključena osoba prilagođava na sam posao i postojeći tim. U konačnici, poslodavac dobiva kandidata koji je pažljivo identificiran i obučen, a kvalitetno spajanje kandidata i poslodavca temelji se na poznavanju mogućnosti i interesa kandidata za obavljanje posla te specifičnim zahtjevima poslodavaca.

Podrška poslodavcima pruža se i u vidu senzibilizacije i podizanja svijesti zaposlenika tvrtke o osobama s invaliditetom, a osigurava im se i podrška u lakšem razumijevanju i upravljanju različitostima u radnom okruženju te praćenje učinkovitosti osoba s intelektualnim teškoćama koje su uključene u radne aktivnosti. Važno je napomenuti da su brojna iskustva pokazala da uključivanje osobe s invaliditetom u tim ima pozitivne učinke i podiže motivaciju svih zaposlenika u timu (npr. Bauhaus-Zagreb k.d., Billa d.o.o., Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o., dm-drogerie markt d.o.o., Zvijezda d.d.).

Kroz ovaj model korisnici ne stječu prava i obveze kao iz radnog odnosa, niti ne gube druga ostvarena socijalna prava no treba istaknuti da ni poslodavci ne ostvaruju olakšice i/ili poticaje za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku, a što CIRA teži promijeniti.

Pravo na rad

Pregledom zakonodavnog okvira koji u Republici Hrvatskoj uređuje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a osobito zapošljavanje uz podršku, te praćenjem primjene istih propisa a uzimajući u obzir ekonomsko stanje i visoku opću stopu nezaposlenosti, kao i trenutnu nestabilnost zakonodavne i izvršne vlasti u državi, dolazi se do zaključka da ovu problematiku treba rješavati puno brže, efikasnije, ekonomičnije i optimalnije nego je to trenutno slučaj, a osobito imajući u vidu da se radi o osobama koje su izrazito ranjivoj skupini u brojnim aspektima. Jedan životni vijek pojedinca zahtjeva ispunjavanje njegovih ljudskih prava odmah i sada bez odlaganja reformi i/ili dugogodišnjih uvođenja u punu primjenu. Također je važno istaći da tradicionalni organizacijski oblici profesionalne rehabilitacije OIT izostavljaju jednu od najznačajnijih funkcija rada i zapošljavanja - socijalnu funkciju. Korisnicima je onemogućena socijalna interakcija s osobama bez teškoća, uspostavljanje radno-socijalnih poznanstava i prijateljstava izvan kruga osoba s teškoćama.

Pravo na rad je sukladno člancima 23. Opće deklaracije o ljudskim pravima i 55. Ustava Republike Hrvatske jedno od osnovnih ljudskih prava, a u čl 27. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom priznaje se pravo na rad osoba s invaliditetom na jednakoj osnovi s drugima, što uključuje mogućnost zarađivanja za život od rada, slobodno odabranog i prihvaćenog na tržištu rada i u radnom okruženju koje je otvoreno, uključujuće i dostupno osobama s invaliditetom. Kako bi osoba ostvarila punu participaciju u životu zajednice, bolje socijalne kontakte, status i doživljaj osobnog postignuća, te da bi se u potpunosti realizirala potrebno joj je pravo na rad i omogućiti.

Financiranje programa

Trenutno se program financira iz donacija pravnih osoba, vlastitih sredstava i djelomično iz projekata.

Želite li postati naš partner?
Provjerite pogodnosti
 

Kontaktirajte nas

Možete nas kontaktirati putem ovog obrazca:

Karta

Naši podatci

Centar za inkluzivne radne aktivnosti (CIRA)
Sjedište: Bleiweisova 15, Zagreb

Tel. 01/561-99-11, Radno vrijeme: Ponedjeljak - Petak 08:00 h – 16:00 h

www.cira.hr e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

OIB: 76699990208 IBAN HR5223600001101895378 Zagrebačka banka d.d. Zagreb 

 • Slavenka Martinović, prof. Predsjednica
 • Josipa Nikolić, Voditeljica programa i projekata
 • Gordana Kovačević, dipl.oec. Voditeljica računovodstva